cookiebeleid

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – identificatie van de de partijen

Artikel   2 – wat is een cookie?

Artikel 3 – welke cookies gebruiken wij bij Azaleashop.be?

1. identificatie van de partijen

In deze verklaring wordt verstaan onder

‘Azaleashop’: Sofie De Heyn, met maatschappelijke te Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi) en BTW-nummer: BE0670.801.520

‘de gebruiker’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via ons online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2. wat is een cookie?

Een cookie is een klein informatiebestand die door de internetbrowser wordt opgeslagen in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren (bv. taalkeuze) bij het gebruik van onze website onthouden. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden bij een volgend bezoek aan onze website en maakt het voor ons ook mogelijk om onze website te optimaliseren.

Cookies kunnen door Azaleashop.be zelf geplaatst worden (“first party cookies”) of door derden (“third party cookies”).  Ze kunnen soms tijdelijk geplaatst worden, tot je de browser afsluit (“sessie cookies”) of soms permanent, tot je ze zelf verwijdert (“persistent cookies”).

Er wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt en van analytische cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

3. welke cookies gebruiken wij bij Azaleashop.be?

 • strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van onze website en om een betere performantie te kunnen bieden.

Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Je kan jouw browser eventueel wel zo instellen dat deze cookies geblokkeerd worden, maar dan is het mogelijk dat sommige delen van de website niet meer zullen werken.

 • functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor een optimale werking van onze website:

bewaren van basisinstellingen zoals taalkeuze

gebruik van formulieren

 • statistische cookies

Dankzij deze cookies kunnen we informatie verzamelen over de manier waarop onze webshop gebruikt wordt. Dankzij de analyse ervan kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

– Google Analytics: voor het bijhouden van statistieken (hoe de gebruiker de website bezoekt)

– Hotjar: voor de analyse en feedback van het online gedrag van websitebezoekers (zie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/)

 • advertentiecookies

– Google Ads: Met behulp van Google Ads kunnen we ons beter positioneren in de zoekresultaten op Google. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt worden: online identificatiegegevens, waaronder cookie-identificatiegegevens, internetprotocoladressen en apparaat-identificatiegegevens, klant-ID’s. Zie voor de verwerkte persoonsgegevens: Google Ads Data Protection Terms:

4. Cookies uitschakelen

Je bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. Je kan onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als je cookies hebt uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat je bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zal kunnen gebruiken.

Als je niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst, kan je dit uitschakelen in uw browser via de browserinstellingen:

5. Rechten met betrekking tot deze cookies

uitschakelen van de cookies

Je kan zoals hierboven aangehaald de cookies steeds uitschakelen via jouw browserinstellingen.

Indien het betrokken cookie een persoonsgegeven bevat, zoals jouw IP-adres, dan kan je de volgende rechten uitoefenen, door een eenvoudige vraag via mail naar info@azaleashop.be.

 • recht van inzage
  Je hebt het recht om ons te vragen of wij gegevens van jou verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
 • recht op rectificatie
  Je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • recht op gegevenswissing
  Je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Azaleashop.be werden verzameld;
  • je een gegeven instemming hebt ingetrokken;
  • je bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door Azaleashop.be worden verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).
 • recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en je je tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Azaleashop.be deze gegevens niet meer nodig heeft, terwijl je deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Azaleashop.be zwaarder doorwegen dan die van jou of indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht ons te vragen om persoonsgegevens die wij van jou hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Azaleashop.be berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

6. Inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens

Azaleashop.be stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op jouw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, zal Azaleashop.be jou natuurlijk op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

7. Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).